Visie MET 6 P’s

groeneaarde

Personen
We willen een omgeving creëren waarin mensen goed functioneren. Of dat nu een woning, een kantoor of een ander gebouw is maakt in feite niet uit. We willen gewoon goede gebouwen ontwerpen. Belangrijk is om samen MET de gebruiker een gebouw te bedenken waarin hij of zij zo effectief mogelijk functioneert. Dat heeft dan ook alles te maken MET comfort, welbevinden en gezondheid. Goede communicatie MET alle partijen is daarbij tijdens het hele traject van essentieel belang.

Planeet
MET heel goed in het achterhoofd dat de bouw MET de aanverwante toeleveranciers een van de grootste verbruikers van grondstoffen en vervuilers is, willen we daar heel zorgvuldig mee om gaan. We zetten principes vanuit Trias Energetica, duurzaam bouwen, energieneutraal bouwen, passiefbouw, Cradle to Cradle, circulaire economie, lifecyclecosts, People-Planet-Profit, ecologische footprint, circulaire economie zo effectief mogelijk in. En bovenal blijven we nuchter nadenken en slimme keuzes maken.

Profijt
Mensen functioneren beter, zijn productiever en minder ziek in goede gebouwen. Daarnaast behoudt een goed (ontworpen) gebouw beter zijn waarde in de toekomst.

Praktijk
We gaan kritisch MET de vraag om. We behoeden onze opdrachtgever voor onnodige uitgaven, maar proberen wel hoger in te zetten dan de minimumeisen uit de regelgeving. We streven naar goede, mooie en flexibele gebouwen, die ook in de toekomst hun waarde behouden. We proberen zo min mogelijk techniek nodig te hebben, MET name om toekomstige onderhoudskosten in de hand te houden. We gaan zorgvuldig MET materialen om. We ontwerpen low-tech. ‘Gebruik wat je al hebt en maak wat je mist’, is daarbij ons motto. Dat is volgens ons ware duurzaamheid.

Plezier
Het geeft ons enorm veel voldoening en we hebben plezier in het maken van mooie, karaktervolle gebouwen. We zijn samen MET onze opdrachtgevers trots op de gebouwen die we realiseren.

Professie
Samenwerken MET andere professionals om tot integrale oplossingen voor goede gebouwen te komen staat voor ons centraal. We zijn bij ieder project nieuwsgierig en op zoek naar de beste creatieve oplossing. We hebben directe relaties MET onderwijs en innovatieve onderzoekspartijen.

  •  
  •  
  •