Missie MET

samenwerken

MET ARCHiTECTEN is een innovatief architectenbureau gehuisvest in de Geldermanfabriek te Oldenzaal.
MET een flexibel team van specialisten brengen we op een creatieve manier helderheid in complexe huisvestingsopgaves. Hoe complexer de opgave hoe effectiever de inzet van onze expertise.
We ontwerpen liever MET mensen dan voor mensen, in een wederzijds inspirerend proces.
In gezamenlijkheid zoeken we naar duurzame, energiebewuste en vooral slimme oplossingen.
Creativiteit en bruikbaarheid verpakt in karaktervolle gebouwen
Onze werkzaamheden bestaan vooral uit haalbaarheidsstudies, herontwikkelen / herbestemmen cultureel erfgoed, verduurzamen bestaande bouw, energiebewust bouwen, begeleiden CPO-trajecten (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap),
We ontwerpen voor zowel particuliere als professionele partijen gebouwen die dicht bij onze gebruikers staan.

  •  
  •  
  •