facebook

instagram

linkedin

onze werkwijze

is helder en

verantwoord met

aandacht voor

mens en milieu

Werkwijze

 

Gedurende het ontwerp- en

ontwikkelproces zoeken we het spanningsveld op tussen

efficiëntie en impact. Technische vakkundigheid en empathisch vermogen zijn

onze belangrijkste tools.

Door van meet af aan in te zetten op een

slim en efficiënt ontwerp creëren we onze eigen ‘speelruimte’ om daadwerkelijk

iets toe te voegen aan de omgeving. De drie basiswaarden in onze werkwijze

zijn;

 

Systeem-denken

De ontwikkelopgaven waarmee we te maken hebben

worden steeds complexer; ze raken meerdere aspecten en zijn bovendien vaak met elkaar

verbonden. Wij zien bouwen

niet als DE opgave, maar als antwoord op de (sociaal, maatschappelijke) opgave

die erachter schuilt gaat.

Met een team

waarin expertise, creativiteit en een ‘open mind’ vertrekpunt zijn, komen we

tot vernieuwende technische toepassingen en

gebruiksconcepten waarbij fysieke,

sociale en economische aspecten gezamenlijk leiden tot een holistisch concept.

Samen-werken

MET staat voor ‘niet

VOOR mensen werken, maar MET mensen werken’. Eigenaarschap en verbinding door

samenwerking MET een combinatie van emotionele en rationele input. In een

gezamenlijk proces zoeken we de dialoog, experimenteren we en groeien we samen

met onze opdrachtgever naar een gemeenschappelijke mindset, die het hoogst

haalbare uit de opgave


haalt, op alle vlakken. Op basis van benodigde expertise wordt een projectteam

samengesteld.

 

Waarde-creëren

We willen door

verbinding met ‘de plek’ waarde creëren. Ons doel is om woon-, leef- en werkomgevingen te realiseren die toegevoegde waarde

bieden voor gebruikers en omgeving, die een verhaal

vertellen en ons ‘raken’. Waar cultuur en natuur hand in hand gaan. Gebouwen

met ‘een pulse’, waar we op de langere termijn ook intrinsiek goed voor zorgen,

omdat we er nog lang van willen genieten.

MET | +31 (0)6 - 10 98 42 54 | info@metarchitecten.nl

© MET. All rights reserved.